اقلام موجود فروشگاه اینترنتی دلیسام

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دستگاه های قند خون
دستگاه تست قند خون Clever Chek کلورچک TD-4230 موجود در انبار ۳,۴۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون زیکلاس مد موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه تست قند خون ایزی گلوکو موجود در انبار ۲,۳۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه قندخون کلیورچک به همراه 75 عدد نوار و 100 عدد سوزن موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون آوان موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
دستگاه تست قند خون کرسنس موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون فری سنس موجود در انبار ۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه تست قند خون دیابان همراه با ۵۰ عدد نوار موجود در انبار ۳,۳۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج
فشارسنج عقربه ای برمد Bremed BD 2700 موجود در انبار ۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای زیکلاس مد مدلHS-201 C2 موجود در انبار ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای زیکلاس مد مدلHS-50A موجود در انبار ۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای زیکلاس مد مدلHS-50B موجود در انبار ۷,۹۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی دیجیتالی زیکلاس مد گویا مدلB01 موجود در انبار ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی دیجیتالی زیکلاس مد(سخنگو) مدل B02 موجود در انبار ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
فشار سنج بازویی دیجیتال زیکلاس مد مدل 08C _NEW موجود در انبار ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشار سنج بازویی دیجیتال زیکلاس مد مدل 08C موجود در انبار ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی دیجیتالی زیکلاس مد مدل 08A موجود در انبار ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای زیکلاس مد مدلHS-201 C1 موجود در انبار ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای برمد Bremed BD 2500 بریمد موجود در انبار ۶,۸۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای با گوشی بیول MED - 63 موجود در انبار ۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بدون گوشی بی ول مدلWM-61 موجود در انبار ۷,۷۰۰,۰۰۰ریال
فشار سنج عقریه ای بی ول B.Well مدل PRO-60 موجود در انبار ۸,۲۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال مچی بی ول مدل PRO-39 موجود در انبار ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ریال
کاف داخلی فشار سنج دو شلنگ موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج زنیت مد (Zenithmed) مدل LD518 موجود در انبار ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال سخنگو زنیت مد مدل X5 موجود در انبار ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
فشار سنج بازويي بيورر مدل BM44 beurer موجود در انبار ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازويی دیجیتال بیورر مدل BM47 موجود در انبار ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SF12 موجود در انبار ۱۳,۰۸۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SF19 موجود در انبار ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SF10 موجود در انبار ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP90 موجود در انبار ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP91 موجود در انبار ۱۲,۴۳۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP05 موجود در انبار ۱۱,۳۱۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی دیجیتال سخنگو امسیگ مدل BO44 موجود در انبار ۲۶,۱۶۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی دیجیتال امسیگ مدل BO73 موجود در انبار ۱۹,۶۲۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی دیجیتال امسیگ مدل BO20 موجود در انبار ۱۶,۳۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی دیجیتال امسیگ مدل BO77 موجود در انبار ۱۹,۶۲۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بریسک Tv po5 موجود در انبار ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بریسک TY-A02 موجود در انبار ۸,۹۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بریسک TY-A05 موجود در انبار ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ریال
پو آر فشارسنج موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتالی بازویی اتوماتیک امرون (OMRON) مدل M2 موجود در انبار ۲۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج مچی سانی تاس SBC21 موجود در انبار ۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی همراه با آداپتور مدل BM28 موجود در انبار ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازويی دیجیتال بیورر مدل BM57 موجود در انبار ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بازويی دقیق بیورر مدل BM77 موجود در انبار ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال سخنگو بیورر مدل BM49 موجود در انبار ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازويی دیجیتال بیورر مدل BM55 موجود در انبار ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشار سنج بازویی بیورر مدل BM45 موجود در انبار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتالی بازویی اتوماتیک امرون (OMRON) مدل M6 موجود در انبار ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ریال
کاف فشارسنج دیجیتال موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی SEJOY موجود در انبار ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی زنیت مد مدل521 موجود در انبار ۸,۴۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال زنیت مد مدل X1 موجود در انبار ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی BBLove مدل : AES-u181 موجود در انبار ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای میکرولایف مدل : BP AG1-20 موجود در انبار ۵,۸۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای fresh life موجود در انبار ۴,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی سخنگو ۵۷۹ زنیت مد Zenithmed 579 موجود در انبار ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی اتوماتیک با کاف بزرگ امرون (OMRON) مدل M3 موجود در انبار ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال امرون (Omron) مدل m7 موجود در انبار ۴۹,۵۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی بی ول PRO-35 مدل B.Well موجود در انبار ۱۹,۳۵۰,۰۰۰ریال
فشار سنج بی ول سخنگو مدل PRO-36 موجود در انبار ۲۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بی ول مدل PRO-33 با آداپتور موجود در انبار ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بی ول مدل MED-53 موجود در انبار ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه فشارسنج بازویی بی ول مدل MED-55 موجود در انبار ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بی ول مدل WM-62S موجود در انبار ۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال BioTech-BP386 موجود در انبار ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال نیمه خودکار بی ول مدل PRO-30 موجود در انبار ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بریسک مدل PG800-B16 موجود در انبار ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج سخنگو بریسک مدل PG800B22 موجود در انبار ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتالی مچی بریسک مدل A27 موجود در انبار ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج مچی سخنگو زنیت مد LD-737 موجود در انبار ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال مچی زنیت مد LD-752 موجود در انبار ۷,۹۰۰,۰۰۰ریال
ماساژور بدن
ماساژور بریسک MT30 موجود در انبار ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ریال
ماساژور دستی بریمد ایتالیا مدل BD-7401 موجود در انبار ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
ماساژور دستی مادون قرمز بریمد مدل BD-7402 موجود در انبار ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
ماساژور بریسک MT10 موجود در انبار ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
ماساژور بریسک MT20 موجود در انبار ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ریال
ماساژور تفنگی زیکلاس مد مدل zym8000c موجود در انبار ۷۶,۴۰۰,۰۰۰ریال
ماساژور بدن امسیگ مدل ML108 موجود در انبار ۳۹,۲۴۰,۰۰۰ریال
ماساژور بدن امسیگ مدل ML104 موجود در انبار ۲۲,۲۴۰,۰۰۰ریال
ماساژور گردن امسیگ مدل ML105 موجود در انبار ۵۴,۹۵۰,۰۰۰ریال
ماساژور بدن امسیگ مدل ML110 در انبار موجود نیست ۵۷,۹۴۰,۰۰۰ریال
ماساژور بدن امسیگ مدل ML107 موجود در انبار ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ریال