اقلام موجود فروشگاه اینترنتی دلیسام

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دستگاه های قند خون
دستگاه قند خون کلورچک TD-4230 موجود در انبار ۴,۹۹۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون اوو موجود در انبار ۵,۹۵۰,۰۰۰ریال
دستگاه قندخون آرکری Glucocard 01 بدون نوار موجود در انبار ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون گلوکو داکتر بدون نوار موجود در انبار ۳,۸۵۰,۰۰۰ریال
دستگاه قندخون یورایت TD_4252 بدون نوار موجود در انبار ۳,۴۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون زیکلاس مد موجود در انبار ۴,۲۳۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون آوان بدون نوار در انبار موجود نیست ۲,۸۵۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون مچ موجود در انبار ۵,۸۵۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون کرسنس موجود در انبار ۵,۴۸۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون فری سنس موجود در انبار ۵,۶۰۰,۰۰۰ریال
دستگاه قند خون دیابان موجود در انبار ۳,۹۴۰,۰۰۰ریال
فشارسنج
فشارسنج دیجیتال Kafber موجود در انبار ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ SP91 موجود در انبار ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ SF10 موجود در انبار ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ SF19 موجود در انبار ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ SF12 موجود در انبار ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بیورر BM47 موجود در انبار ۲۲,۶۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بيورر BM44 موجود در انبار ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای زیکلاس مد HS-201 C1 موجود در انبار ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای زیکلاس مد HS-201 C2 موجود در انبار ۱۳,۹۹۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای زیکلاس مد HS-50A موجود در انبار ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای زیکلاس مد HS-50B موجود در انبار ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال زیکلاس مد 08C NEW موجود در انبار ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ریال
فشار سنج دیجیتال زیکلاس مد 08C موجود در انبار ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال زیکلاس مد 08A موجود در انبار ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای امسیگ مدل SP05 موجود در انبار ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال سخنگو امسیگ BO44 موجود در انبار ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال امسیگ BO73 موجود در انبار ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای زنیت مد ZTH-5001 موجود در انبار ۵,۶۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بیورر bm 81 موجود در انبار ۴۸,۳۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج مچی فرش لایف T5 موجود در انبار ۸,۳۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بیورر BM96 موجود در انبار ۵۷,۴۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال سخنگو استار 1102 موجود در انبار ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بریسک مدل pg 800b10 موجود در انبار ۲۳,۴۸۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بریسک pg 800b28 موجود در انبار ۱۸,۹۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتالی بریسک PG 800 B19 موجود در انبار ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بریسک TY-A05 موجود در انبار ۹,۵۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بریسک TY-A02 موجود در انبار ۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بریسک Ty po5 موجود در انبار ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال امسیگ BO77 موجود در انبار ۱۷,۴۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال امسیگ BO20 موجود در انبار ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بریمد BD 2700 موجود در انبار ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بریمد BD 2500 موجود در انبار ۱۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بی ول MED_63 موجود در انبار ۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بی ول WM-62S موجود در انبار ۹,۸۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بی ول MED-55 موجود در انبار ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بی ول MED-53 موجود در انبار ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بی ول PRO-33 موجود در انبار ۲۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
فشار سنج دیجیتال بی ول سخنگو PRO-36 موجود در انبار ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج مچی بی ول MED-57 موجود در انبار ۲۰,۴۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بی ول PRO-35 موجود در انبار ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بیورر BM27 موجود در انبار ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بیورر BM77 موجود در انبار ۲۹,۰۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بیورر BM40 موجود در انبار ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ریال
پوار فشارسنج موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰ریال
کاف دیجیتال فشارسنج موجود در انبار ۱,۴۳۰,۰۰۰ریال
فشار سنج عقربه ای فرش لایف موجود در انبار ۵,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال نیمه خودکار بی ول PRO-30 موجود در انبار ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال بریسک PG800-B16 موجود در انبار ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال سخنگو بریسک PG800B22 موجود در انبار ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج عقربه ای بی ول مدلWM-61 موجود در انبار ۸,۳۰۰,۰۰۰ریال
فشار سنج عقریه ای بی ول PRO-60 موجود در انبار ۸,۹۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال مچی بی ول PRO-39 موجود در انبار ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ریال
کاف داخلی فشار سنج دو شلنگ موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال زنیت مد LD-578 موجود در انبار ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال زنیت مد LD 572 موجود در انبار ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال زنیت مد LD 518 موجود در انبار ۱۶,۴۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج زنیت مد مدل LD-582 در انبار موجود نیست ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال سخنگو زنیت مد X5 موجود در انبار ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ریال
فشارسنج مچی دیجیتال زنیت مد LD 735 موجود در انبار ۷,۷۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال مچی زنیت مد LD-752 موجود در انبار ۸,۱۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج مچی سخنگو زنیت مد LD-737 موجود در انبار ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج دیجیتال مچی بریسک A27 موجود در انبار ۱۲,۵۵۰,۰۰۰ریال
فشارسنج بازویی میکرولایف B1 کلاسیک موجود در انبار ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ریال